ქარხნის ტური

საწარმოს გარე ხედი

ოთახი 7
ოთახი 9
ოთახი 8
ოთახი 6
ოთახი 5
ოთახი 4
ოთახი 3
ოთახი 2
ოთახი 1

პერსონალის მუშაობის პროცესი

მილსადენი
მილსადენი 1
მილსადენი 2
მილსადენი3
მილსადენი4
მილსადენი 5
Ხარისხის კონტროლი
საინექციო ჩამოსხმა-საამქრო
ავტომატიზაცია-საამქრო
ადგილზე-საწყობი-გადაზიდვა
შეფუთვა

აღჭურვილობა

რეჟიმი-სახელოსნო
ავტოთამაში-სახელოსნო
აღჭურვა

Კვლევა და განვითარება

დიზაინი 1
დიზაინი 2